Noble Quran » Hausa » Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )

Choose the reader

Hausa

Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Verses Number 11
الْقَارِعَةُ ( 1 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 1
Mai ƙwanƙwasar (zukata da tsõro)!
مَا الْقَارِعَةُ ( 2 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 2
Mẽnẽ ne mai ƙwanƙwasa?
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( 3 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 3
Kuma me ya sanar da kai abin da ake ce wa mai ƙwanƙwasa?
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ( 4 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 4
Rãnar da mutãne za su kasance kamar 'ya'yan fari mãsu wãtsuwa.
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ( 5 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 5
Kuma duwãtsu su kasance kamar gãshin sũfin da aka saɓe.
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ( 6 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 6
To, amma wanda ma'aunansa suka yi nauyi.
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ( 7 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 7
To, shi yana a cikin wata rayuwa yardadda.
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ( 8 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 8
Kuma amma wanda ma'aunansa suka yi sauƙi (bãbu nauyi).
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ( 9 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 9
To, uwarsa Hãwiya ce.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( 10 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 10
Kuma me ya sanar da kai mece ce ita?
نَارٌ حَامِيَةٌ ( 11 ) Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) - Ayaa 11
Wata wuta ce mai zafi.

Choose language

Choose Sorah

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share