വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ » മലയാളം » സൂറ കാഫിറൂന്‍

Choose the reader

മലയാളം

സൂറ കാഫിറൂന്‍ - छंद संख्या 6
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( 1 ) കാഫിറൂന്‍ - Ayaa 1
(നബിയേ,) പറയുക: അവിശ്വാസികളേ,
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( 2 ) കാഫിറൂന്‍ - Ayaa 2
നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്നില്ല.
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 3 ) കാഫിറൂന്‍ - Ayaa 3
ഞാന്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല.
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( 4 ) കാഫിറൂന്‍ - Ayaa 4
നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചുവന്നതിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കാന്‍ പോകുന്നവനുമല്ല.
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 5 ) കാഫിറൂന്‍ - Ayaa 5
ഞാന്‍ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കാന്‍ പോകുന്നവരല്ല.
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( 6 ) കാഫിറൂന്‍ - Ayaa 6
നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം. എനിക്ക് എന്‍റെ മതവും.

Choose language

Choose സൂറ

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share