Noble Quran » Hausa » Sorah Abasa ( He frowned )

Choose the reader

Hausa

Sorah Abasa ( He frowned ) - Verses Number 42
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ( 1 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 1
Yã game huska kuma ya jũya bãya.
أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ( 2 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 2
Sabõda makãho yã je masa.
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ( 3 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 3
To, me ya sanar da kai cẽwa watakila shi ne zai tsarkaka.
أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ( 4 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 4
Ko ya tuna, dõmin tunãwar ta amfane shi?
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ( 5 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 5
Amma wanda ya wadãtu da dũkiya.
فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ( 6 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 6
Sa'an nan kai kuma ka ɗora bijira zuwa gare shi!
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ( 7 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 7
To, me zai cũce ka idan bai tsarkaka ba?
وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ( 8 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 8
Kuma, amma wanda ya zomaka yana gaugãwa.
وَهُوَ يَخْشَىٰ ( 9 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 9
Alhãli shĩ yanã jin tsõrõn Allah.
فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ( 10 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 10
Kai kuma kã shagala ga barinsa!
كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ( 11 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 11
A'aha! Lalle ne, wannan tunãtarwa ce.
فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ( 12 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 12
Sabõda wanda ya so ya tunaShi (Allah).
فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ( 13 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 13
(Tunãtarwa ce) ta cikin littafai abãban girmamãwa,
مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ( 14 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 14
Abãban ɗaukakãwa, abãban tsarkakẽwa.
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ( 15 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 15
A cikin hannãyen mala'iku marubũta.
كِرَامٍ بَرَرَةٍ ( 16 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 16
Mãsu daraja, mãsu ɗã'a ga Allah.
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( 17 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 17
An la'ani mutum (kafiri). Mẽ yã yi kãfircinsa!
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( 18 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 18
Daga wane abu, (Allah) Ya halitta shi?
مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ( 19 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 19
Daga ɗigon maniyyi, Ya halitta shi sa'an nan Ya ƙaddarã shi (ga halaye).
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ( 20 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 20
Sa'an nan, hanyarsa ta fita Ya sauƙaƙe masa.
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ( 21 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 21
Sa'an nan, Ya matar da shi sai Ya sanya shi a cikin kabari.
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ( 22 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 22
Sa'an nan, idan Ya so lalle ne zai tãyar da shi.
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ( 23 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 23
Haƙĩƙa bai i da aikata abin da Allah Ya umurce shi ba (lõkacin sanya shi a cikin kabari).
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ( 24 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 24
To, mutum ya dũba zuwa ga abincinsa.
أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ( 25 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 25
Lalle ne Mũ, Mun zuo ruwa, zubõwa.
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ( 26 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 26
Sa'an nan, Muka tsattsãge ƙasa tsattsagewa.
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ( 27 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 27
Sa'an nan, Muka tsirar da ƙwaya, a cikinta.
وَعِنَبًا وَقَضْبًا ( 28 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 28
Da inabi da ciyãwa.
وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ( 29 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 29
Da zaitũni da itãcen dabĩno.
وَحَدَائِقَ غُلْبًا ( 30 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 30
Da lambuna, mãsu yawan itãce.
وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ( 31 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 31
Da 'yã'yan itãcen marmari, da makiyãyã ta dabbõbi.
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ( 32 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 32
Domin jin dãɗi a gare ku, ku da dabbobinku.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ( 33 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 33
To, idan mai tsãwa (busa ta biyu) ta zo.
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ( 34 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 34
Rãnar da mutum yake gudu daga ɗan'uwansa.
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( 35 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 35
Da uwarsa da ubansa.
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ( 36 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 36
Da mãtarsa da ɗiyansa.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ( 37 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 37
Ga kõwane mutum daga cikinsu, a rãnar nan akwai wani sha'ani da ya ishe shi.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ( 38 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 38
Wasu huskõki, a rãnar nan, mãsu haske ne.
ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ( 39 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 39
Mãsu dãriya ne, mãsu bushãra.
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ( 40 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 40
Wasu huskõki, a rãnar nan, akwai ƙũra a kansu.
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ( 41 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 41
Baƙi zai rufe su.
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( 42 ) Abasa ( He frowned ) - Ayaa 42
Waɗannan sũ ne kãfirai fãjirai (ga ayyukansu).

Choose language

Choose Sorah

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share