Noble Quran » Hausa » Sorah At-Tariq ( The Night-Comer )

Choose the reader

Hausa

Sorah At-Tariq ( The Night-Comer ) - Verses Number 17
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ( 1 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 1
Inã rantsuwa da sama da mai aukõwa da dare.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ( 2 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 2
To, mẽ yã sanar da kai abin da ake cẽwa mai aukõwa da dare?
النَّجْمُ الثَّاقِبُ ( 3 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 3
Shi ne taurãron nan mai tsananin haske.
إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( 4 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 4
Bãbu wani rai fãce a kansa akwai wani mai tsaro.
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( 5 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 5
To, mutum ya dũba, daga mẽ aka halittã shi?
خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ( 6 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 6
An halittã shi daga wani ruwa mai tunkuɗar jũna.
يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ( 7 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 7
Yanã fita daga tsakanin tsatso da karankarman ƙirji.
إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ( 8 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 8
Lalle ne Shi (Allah), ga mayar da shi (mutum), tabbas Mai iyãwa ne.
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ( 9 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 9
Rãnar da ake jarrabawar asirai.
فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ( 10 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 10
Saboda haka, bã shi da wani ƙarfi, kuma bã shi da wani mai taimako (da zai iya kãre shi daga azãbar Allah).
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( 11 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 11
Ina rantsuwa da sama ma'abũciyar ruwa mai kõmãwa yana yankẽwa.
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ( 12 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 12
Da ƙasa ma'abũciyar tsãgẽwa,
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( 13 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 13
Lalle ne shĩ (Alƙur'ãni), haƙĩƙa magana ce daki-daki
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( 14 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 14
Kuma shĩ bã bananci bane
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ( 15 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 15
Lalle ne sũ, suna ƙulla kaidi na sõsai.
وَأَكِيدُ كَيْدًا ( 16 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 16
Kuma Ni, Ina mayar da kaidi (gare su) kamar yadda suke ƙulla kaidi.
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ( 17 ) At-Tariq ( The Night-Comer ) - Ayaa 17
Saboda haka, ka yi wa kafirai jinkiri, ka dakata musu, sannu-sannu.

Choose language

Choose Sorah

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share