Noble Quran » Hausa » Sorah Ash-Shams ( The Sun )

Choose the reader

Hausa

Sorah Ash-Shams ( The Sun ) - Verses Number 15
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( 1 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 1
Ina rantsuwa da rãnã da hantsinta.
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ( 2 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 2
Kuma da wata idan ya bi ta.
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ( 3 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 3
Da yini a lõkacin da ya bayyana ta.
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( 4 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 4
Da dare a lõkacin da ya ke rufe ta.
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ( 5 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 5
Da sama da abin da ya gina ta.
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( 6 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 6
Da ƙasã da abin da ya shimfiɗa ta.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( 7 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 7
Da rai da abin da ya daidaita shi.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( 8 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 8
Sa'an nan ya sanar da shi fãjircinsa da shiryuwarsa.
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ( 9 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 9
Lalle ne wanda ya tsarkake shi (rai) ya sãmi babban rabo.
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ( 10 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 10
Kuma lalle ne wanda ya turbuɗe shi (da laifi) ya tãɓe.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ( 11 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 11
Samũdãwa sun ƙaryata (Annabinsu), dõmin girman kansu.
إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ( 12 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 12
A lõkacin da mafi shaƙãwarsu ya tafi (wurin sõke rãkumar sãlihu).
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ( 13 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 13
Sai Manzon Allah ya gaya musu cewa: "Ina tsõratar da ku ga rãƙumar Allah da ruwan shanta!"
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ( 14 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 14
Sai suka ƙaryata shi, sa'an nan suka sõke ta. Sabõda haka Ubangijinsu Ya darkãke su, sabõda zunubinsu. Sa'an nan Ya daidaita ta (azãbar ga mai laifi da maras laifi).
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ( 15 ) Ash-Shams ( The Sun ) - Ayaa 15
Kuma bã ya tsõron ãƙibarta (ita halakãwar).

Choose language

Choose Sorah

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share