Noble Quran » Hausa » Sorah At-Tin ( The Fig )

Choose the reader

Hausa

Sorah At-Tin ( The Fig ) - Verses Number 8
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ( 1 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 1
Inã rantsuwa da Attinu da Azzaitũn.
وَطُورِ سِينِينَ ( 2 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 2
Da Dũr Sĩnĩna.
وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ( 3 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 3
Da wannan gari amintacce.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ( 4 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 4
Lalle ne, Mun halitta mutum a cikin mafi kyawon tsayuwa.
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ( 5 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 5
Sa'an nan, Muka mayar da shi mafi ƙasƙantar masu rauni
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( 6 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 6
Face waɗanda suka yi imani, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, saboda haka suna da sakamako wanda bã ya yankewa.
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ( 7 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 7
To, bãyan haka mẽ ya sanya ka ka ƙaryata sakamako (wanda za a yi a bãyan Tãshin ¡iyãma)?
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ( 8 ) At-Tin ( The Fig ) - Ayaa 8
Ashe Allah bã Shi ne Mafi mãsu hukunci kyãwon hukunci ba?

Choose language

Choose Sorah

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share