Noble Quran » Hausa » Sorah Al-'alaq ( The Clot )

Choose the reader

Hausa

Sorah Al-'alaq ( The Clot ) - Verses Number 19
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( 1 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 1
Ka yi karatu da sunan Ubangijinka, wanda Ya yi halitta.
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( 2 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 2
Ya hahitta mutum daga gudan jini.
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ( 3 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 3
Ka yi karatu, kuma UbangiJinka shi ne Mafi karimci.
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( 4 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 4
Wanda Ya sanar (da mutum) game da alƙalami.
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ( 5 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 5
Ya sanar da mutum abin da bai sani ba.
كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ( 6 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 6
A'aha! Lalle, ne mutum haƙĩƙa, yana girman kai (ya ƙi karatu).
أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ( 7 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 7
Dõmin yã ga kansa, yã wadãta.
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ( 8 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 8
Lalle ne zuwa ga Ubangijinka makoma take.
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ( 9 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 9
Shin, kã ga wanda ke hana.
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ( 10 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 10
Bãwã idan yã yi salla?
أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ( 11 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 11
Ashe, kã gani, idan (shi bãwan) ya kasance a kan shiriya?
أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ( 12 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 12
Ko ya yi umurni da taƙawa?
أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ( 13 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 13
Ashe, kã gani, idan (shi mai hanin) ya ƙaryata, kuma ya jũya bãya?
أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ( 14 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 14
Ashe, bai sani ba cewa Allah Yanã gani?
كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ( 15 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 15
A'aha! Lalle ne, idan bai hanu ba, lalle ne zã Mu ja gãshin makwarkwaɗa.
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ( 16 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 16
Makwarkwaɗa maƙaryaciya, mai laifi.
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ( 17 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 17
Sai ya kirayi ƙungiyarsa.
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ( 18 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 18
Zã Mu kirayi zabaniyãwa (mala'iku mãsu girma).
كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩ ( 19 ) Al-'alaq ( The Clot ) - Ayaa 19
A'aha kada ka bĩ shi. Kuma ka yi tawali'u, kuma ka nemi kusanta (zuwa ga Ubangijinka).

Choose language

Choose Sorah

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share